BriVi: Brilliant high power violet emitting laser diode

Brilliant high power violet emitting laser diode
Nr umowy: 1/POLBER/1/2014
Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

  • Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut fuer Hoechstfrequenztechnik, Niemcy
  • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Polska
  • Eagleyard Photonics, Niemcy
  • TopGaN sp. z o.o., Polska

Okres realizacji projektu: 10.2014 – 09.2017
Wartość projektu: 2 040 410 EUR
W tym IWC PAN i TopGaN Sp. z o.o.: 2 878 056,44 PLN

Celem projektu BriVi jest stworzenie azotkowych diod laserowych oraz opartych na nich systemów MOPA (Master Oscillator Power Amplifier), o dużej jasności i mocy optycznej oraz wysokiej jakości wiązki w zakresie emisji 405-440 nm. Zastosowania tych laserów to detektory rtęci, detektory NOx dla medycyny, systemy druku oraz laserowa litografia. W przyszłości, po rozszerzeniu długości fali do 480 nm, możliwe będzie zastosowanie w telekomunikacji.

Cel osiągnięty będzie poprzez dwa podejścia:
1) Integrację standardowej diody laserowej umieszczonej w zewnętrznym rezonatorze ze wzmacniaczem optycznym o zmiennej szerokości falowodu,
2) Integracja diody laserowej typu DFB ze wzmacniaczem optycznym o zmiennej szerokości falowodu.

Dzięki współpracy partnerów możliwe będzie wytworzenie układów fotonicznych opartych na GaN i otrzymanie przyrządów o nowej funkcjonalności. Opracowane rozwiązania zostaną wdrożone i umożliwią, u obu partnerów przemysłowych, zajęcie niszy rynkowej. Konsorcjum będzie tworzyć jedną z największych grup badawczych w dziedzinie laserów azotkowych w Europie, co zwiększy konkurencyjność, zwłaszcza wobec firm azjatyckich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *