JOB OFFERS

Current procurements / Przetargi trwające

 

Past procurements / Przetargi rozstrzygnięte

Nr sprawy: KO 1/08/21

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU PRZETARGU NA DOSTAWIE PODŁOŻY OBJĘTOŚCIOWYCH Z AZOTKU GALU DO WZROSTÓW EPITAKSJALNYCH W ILOŚCI 10SZT. / ANNOUNCEMENT ON THE CLOSURE OF PROCUREMENT FOR THE DELIVERY OF 10 PCS. OF GALLIUM NITRIDE BULKY SUBSTRATES FOR EPITAXIAL GROWTH. 

Ściągnij pdf

Nr sprawy: KO 1/06/21

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA DOSTAWĘ PODŁOŻY OBJĘTOŚCIOWYCH Z AZOTKU GALU DO WZROSTÓW EPITAKSJALNYCH W ILOŚCI 10SZT.

Ściągnij pdf

Nr sprawy: KO 1/07/21

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ZAKUP DRUTU ZŁOTEGO W KAWAŁKACH (PELLETU) O WADZE 20 GRAM. 

 
Ściągnij pdf

Nr sprawy: KO 3/03/21

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ZAKUP DRUTU PLATYNOWEGO W KAWAŁKACH (KO 3/03/21)

 
Ściągnij pdf

Nr sprawy: KO 2/03/21

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA ZAKUP DRUTU ZŁOTEGO W KAWAŁKACH (KO 2/03/21)

 
Ściągnij PDF

Nr sprawy: KO 1/03/21

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie krążka złotego (targetu) do napylarki typu ‘sputter’ z powierzonego materiału – sztuk 1

 
Ściągnij PDF

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zap 01/11/2020

           Top-GaN Sp. z o.o.,
           ul. Solec 24/90
           00-403 Warszawa
           https://topganlasers.com

informuje, że na Wykonawcę

dostawy systemu do testowania laserów, umożliwiającego pomiar charakterystyk światło-prąd-napięcie (L-I-V) oraz widma laserowania

została wybrana firma Artifex Engineering GmbH & Co. KG, Dortmunderstrasse 16-18, 26725 Emden, Germany, która złożyła najkorzystniejsza ofertę. Szczegóły ogłoszenia są zamieszczone w załączniku do ściągnięcia.

SCIĄGNIJ PDF

NOTIFICATION OF REQUEST FOR QUOTATION Zap01 / 11/2020

Top-GaN Sp. z o.o.,
ul. Solec 24/90
00-403 Warsaw
https://topganlasers.com

informs that the Artifex Engineering GmbH & Co. KG, Dortmunderstrasse 16-18, 26725 Emden, Germany was choosen as the Contractor for the delivery of a laser testing system for measuring the light-current-voltage characteristics (L-I-V) and the laser spectrum. The company submitted the most advantageous offer. Details of the notification are included in the attachment to download.

DOWNLOAD PDF

Nr sprawy: KO-2/2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA:

ZAKUP i DOSTAWĘ KRĄŻKA PLATYNOWEGO DO NAPLARKI TYPU ‘SPUTTER’

SCIĄGNIJ PDF załacznik rodo

Nr sprawy : KO-1/2020
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO (LAPTOPA) Z SYSTEMEM OPERACYJNYM 

SCIĄGNIJ PDF załacznik rodo