ODEGAN: Optimization of GaN and SiC substrates off-orientation production of electronic and optoelectronic devices

Nr umowy: POIG.01.04.00-14-007/12 z dnia 04.12.2012 r.
Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Podziałanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
ODEGAN Optimization of GaN and SiC substrates off-orientation production of electronic and optoelectronic devices

Polską specjalnością w dziedzinie technologii półprzewodników azotkowych są kryształy podłożowe GaN hodowane w firmach Ammono i TopGaN. Bezsprzecznie najlepsze w świecie własności fizyczne tych kryształów pozwalają na uzyskiwanie znakomitych parametrów takich przyrządów jak ultrafioletowe, niebieskie i zielone diody laserowe, czy tranzystory wysokiej mocy.

Dodatkowo, kryształy te mogą być dezorientowane w oparciu o własny patent TopGaN-u. Wstępne badania przeprowadzone przez TopGaN i Instytut Wysokich Ciśnień PAN pokazały, iż zmiana dezorientacji podłoża GaN zmienia bardzo wiele własności warstw (AlGaIn)N wyhodowanych na podłożach. W szczególności zmienia się skład chemiczny, zawartość defektów punktowych i rozciągłych, morfologia. Obserwuje się również deformację komórek elementarnych.

Niniejszy projekt realizowany w ramach POIG ma na celu dogłębne zbadanie mechanizmów związanych ze wzrostem warstw epitaksjalnych AlGaN, InGaN, AlInN (także domieszkowanych Si i Mg) na zdezorientowanych podłożach GaN i SiC. Jako rezultat praktyczny zoptymalizowane zostaną wartości i kierunki dezorientacji dla takich przyrządów elektronicznych i optoelektronicznych, jak diody laserowe (produkowane przez TopGaN), czy tranzystory wysokiej mocy (TopGaN produkuje struktury epitaksjalne dla tych urządzeń). Pozwoli to na otrzymywanie lepszych parametrów użytkowych (m.in., czasów życia) tych przyrządów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *